بیشه علم و فناوری

درخواست حذف این مطلب

قابل توجه مخاطبانِ جان!

باورتون میشه از هشت صبح امروز بیست و یَکمِ دی ماه، بنده در آزمایشگاه راهنما شرف حضور دارم؟

نه باورتون میشه؟

ای ایی که تا نه و ده تو رختخواب بودید و حس خو دید! نمیگم کوفتتون بشه ولی میگم به یاد ما بلبلان بیشه علم و فناوری هم باشید!

اصلا بهتون گفته بودم یه شب نگهبان اومده بود و من چون حواسم به مقالات بود و یادم رفته بود اینا ده شب در ورودی رو قفل میکنن، اومدنو ببر بیشه علم و فناوری رو تا دوازده شب تو این سرما شکم گشنه زندانی ؟

نه گفته بودم؟ یا نگفته بودم؟

چرا اصلا شما حواستون به ببر بیشه علم و فناوری نیست؟ به کجا میروید؟؟!!!

روزای سختی رو دارم میگذرونم..اصلا حواستون هست؟ دعا کنید پروپوزال من به راحتی تصویب بشه..مرسی